Bu yazıda bahsi geçen kimyasallar ve botanikler birincil etkilerine göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmalar Psychonautwiki ve diğer internet otoritelerin yaklaşımlarını yansıtmaktadır. Bu makaledeki madde sınıfları yasal olan ve olmayan maddeleri kapsamaktadır. Madde sınıflarına geçmeden önce yazıdaki maddelerinin çoğunun yasadışı olduğunu ve bu maddelerin bilinçsizce kullanımının büyük hasarlara yol açabileceğini hatırlatmak isterim.

PSİKEDELİKLER (Lsd, Psilocybin, DMT)

Bu madde grubu, sıradan bilince göre farklı bir deneyim yaratan, algıyı ve bilişimi genellikle önemli ölçüde arttıran ve değiştiren bir madde grubudur. Psikedelik hal genellikle meditasyon, rüya, yoga, ölüme yakın veya vücut dışı deneyimler ve gerçekliğin diğer alanlarına ya da boyutlarına erişim ile ilişkilendirilmiştir.   

UYARICILAR (Kokain, Amfetamin, Kafein)

Uyarıcılar, zihinsel/fiziksel kabiliyeti veya işlevi güçlendirir/geliştirir. Bunun tezahürleri uyanıklık, dikkat, odaklanma ve görünür düzeyde artan enerji içerebilir.

DİSOSİYATİFLER (Ketamin, PCP)

Bir dissosiyatif, normal görüş alanından, seslerden ve benlik deneyimlerinden kopma duygusu üretir. Çoğu zaman bu çevreden kopma durumu halüsinojenik bir deneyim olarak sınıflandırılmaktadır.

SARHOŞ EDEN DEPRESANLAR (Alkol)

Depresanlar, uyarılma veya uyarmayı azaltan merkezi sinir sisteminin (CNS) depresyonunu başlatır. Bu, beynin ve sinir sisteminin aktivitesini yavaşlatır ve sıklıkla doza bağlı fiziksel ve psikoaktif etkiler gösterir. Sarhoş edici maddeler, fiziksel ve zihinsel kontrolün azaldığı noktada kişiye heyecan verir veya sersemleştirir. Depresanlar bu deneyimleri birleştirerek, etkilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, eski haline doğru dönüşümü ve geçişi ile birlikte olma eğilimindedir.

KANNABİNOİDLER (Kenevir, Hash)

Kannabinoidler kanabinoid reseptörlerini etkileyen sentetik maddeler olup, bir veya daha fazla bakımdan kenevir cinsine benzer şekilde algılanabilecek etkiler yaratırlar.

ONİREJONLER (Mugwort)

Onirejenler genellikle  berrak veya canlı rüyayı tetiklediği, geliştirdiği veya teşvik ettiği düşünülür. Bu deneyimler yoğun olabilir ve gerçekçi ya da soyut olarak tezahür edebilir.

EMPATOJENLER (MDMA)

Empatojenler, özellikle empati ve birliktelik açısından duygusal birlik duyguları ve başkalarıyla bağ kurma etkisi yaratmaktadır. Bu durum en çok MDMA ile ilgili olarak bildirilmiştir, ancak aslında çok sayıda madde ile yaratıltığı iddia edilmektedir.

ÖFORİ YARATAN MADDELER  (Blue Lotus, Kanna)

Bunlar, bazen bir empatojen yoluyla üretilen empati ile ilişkili olarak bir coşku, mutluluk ya da haz hissi yaratır.

ANKSİOLİTİK VE SEDATİFLER (Cypralex, Xanax, Prozac)

Bu maddeler, stres, sinirlilik veya ajitasyonun azaltılması için sakinleştirici veya rahatlatıcı bir etki yaratabilir. Bazı durumlarda sedatifler hipnotik antikonvülsan ve kas gevşetici etkiler üretebilir. Teknik olarak, sedatifler depresan grubuna aittiler, çünkü birçoğu antipsikotik özelliklere sahip olsa da, merkezi sinir sistemi (CNS) depresyonunu tetikler.

Dozens of Prescription Pill Bottles

NOOTROPIKLER (Modafinil, Adderall)

Akıllı ilaçlar olarak da adlandırılan nootropikler, hafıza ve yaratıcılık da dahil olmak üzere bilişsel işlevi iyileştiren veya geliştiren maddelerdir (kimyasal veya bitkisel).

DELİRYANTLAR (Datura)

Bu, klasik psikedelikler tarafından yaratılan daha berrak durumun aksine, bir ‘akut zihin bulaıklığı durumunu” uyaran bir halüsinojen sınıfıdır. Deliryantlar genellikle hoş olmayan deneyimler üretirler, genellikle toksiktirler ve kullanıcıyı ciddi olabilecek kişisel risklere maruz bırakmaya eğilimlidirler.

SINIFLANDIRILAMAYANLAR

Bir dizi madde, yukarıdakilerin herhangi birine rahatça uymayan etkiler üretir. Bazı maddeler, örneğin, çok farklı bir deneyim sunan, bunların bir kombinasyonunu indükler. Diğerleri deneyimin ortaya çıkmasıyla farklı etkiler yaratır.

Çeşitli farklı yaklaşımların ve tanımların olduğunu unutmayın. Tabii ki, yukarıdaki sınıflandırma gibi, birçok sınıflandırma kendi içlerinde öznellik kazandırır.

Engindüşünün.