Michigan Üniversitesi (MU), geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir çalışmada, “Daha fazla eyalet, keyfi kenevir tüketimini yasallaştırdıkça, daha fazla sayıda insanın tıbbi reçeteli ilaçların yerine ya da bu ilaçları desteklemek için kenevir kullandığını” iddia ediyor.

MU Sosyal Araştırma Enstitüsü’nden Daniel Kruger tarafından yapılan yeni bir araştırmada, tıbbi kenevir kullanıcılarının yüzde 44’ünün reçetelenen ilacın doz veya kullanımında azalma ya da tamamen bırakıldığı gözlemlendi.

Kruger ve Buffalo Üniversitesi’nde asistan profesör olan Jessica Kruger, tıbbi kenevirin genel sağlık sisteminin tutumlarını ve kullanımını değerlendirmek için çalışma yaptı. Araştırmacılar, kenevir yasası reformunu savunan yıllık bir kamu etkinliğinde mevcut kenevir kullanıcısı olarak tanımlanan 450 yetişkine anket uyguladı. Olay, MU’de, tıbbi esrar kullanımının 2008’de yasal hale geldiği bir eyalette gerçekleşti.

Genel olarak insanlar, ağrı, sırt problemleri, depresyon ve baş ağrıları tedavisinde tıbbi kenevir kullandıklarını belirtti. Araştırmaya katılanların neredeyse üçte biri, ana sağlık hizmeti sağlayıcısının, tedavi sistemlerine ek olarak tıbbi kenevir kullandıklarını bilmediklerini söyledi.

392 kullanılabilir yanıtın çoğunluğunda (yüzde 78) tıbbi ya da sağlık durumunun iyileştirilmesine yardımcı olması için kenevir kullandığı gözlemlendi. Kullanıcılar, tıbbi kenevire, eczanelerin ürettiği ilaçlara kıyasla daha fazla güven duyduklarını belirttiler, bunun da ötesinde, keneviri etki, yan etkiler, bulunabilirlik ve maliyet konusunda eczane ilaçlarından daha iyi bulduklarından da bahsettiler.

MU Sağlık Politikası ve İnovasyon Enstitüsü üyesi Daniel Kruger, “Bu çalışma, tıbbi kenevire yönelik zarar azaltma ve fayda artırmaya yönelik kanıta dayalı yaklaşım konusundaki bilgileri pekiştirmektedir” dedi.

“Kenevirin tıbbi amaçlar için artan kullanımı ve kriminalizasyona rağmen keyfi amaçlı yaygın kullanımı göz önüne alındığında, öncelikle kenevir düşmanlığına odaklanan mevcut halk sağlığı çerçevesi modası geçmiş görünüyor.”

Bulgular, Psikoaktif İlaçlar Dergisi’nin Ocak 2019 sayısında yer almaktadır.

Referans

Kruger, D. J., & Kruger, J. S. (2019). Medical Cannabis Users’ Comparisons between Medical Cannabis and Mainstream Medicine. Journal of psychoactive drugs, 1-6. >