Bu serinin bir önceki yazısında kenevir yaslarının neden rahatlatılması gerektiğinden bahsetmiştim. Bu yazı da ise kenevir yasalarının rahatlatılması hakkında çekimser konuşan milletvekillerinin söylemlerini değerlendireceğim.

Hüseyin Angolemli:

“Avrupa’daki şartları sağlamak lazım, Avrupa’da olabilir ama bizim de Avrupa’daki şartları sağlamamız lazım.”

KKTC’nin Avrupa ile kıyaslanmasına bir tek ben mi şaşırıyorum? Ülkede ne Avrupa’daki gibi ki? Tabii ki Avrupa gibi olmamak bizim için sıkıntı değil, mesela yolların Avrupa’daki şartlarda olmaması kimsenin araba kullanmasına engel olmuyor.

“Aynı şartları sağlamadan, aynı ortam yaratılmadan atılacak her adımın mutlaka zararı olacaktır.”

Yukarıdaki iki cümleyi “Kuzey Kıbrıs’ta trafiğe çıkmak” ile ilgili olduğunu düşünerek okuyun.

Kabul ediyorum bu zayıf bir örnek ama hemen hemen her konuda önümüze atılan Avrupa örneklemesi de zayıf. Zannedersiniz ki rahat uyuşturucu yasalarına sahip tek yer Avrupa. Latin Amerika’sından Orta doğusuna – özellikle kenevir konusunda- uyuşturucu yasalarında rahatlama mevcut.

Yazılara buradan erişebilirsiniz:

Latin Amerika, Avrupa ve Okyanusya

Ortadoğu’da Kenevir

“Hollanda bu konuda yıllardır tavrı belli olan bir ülke ama bunun çalışması, araştırması yapıldı. Ülkemizde de çok ciddi bir şekilde ele alınıp, tartışılması lazım. Eğer Hollanda’da sağlanan ortamı biz de sağlarsak, bundan emin olursak, hayata geçirilebilir ve böylece belki suçlar da azalır. Ama dediğim gibi ciddi bir çalışmanın ardından atılabilecek bir adım.”

Hollanda’nın tavrı belli, ama genellikle insanların yanlış bildiği konu Hollanda’da kenevir kullanımı yasallaştırılmadı, kenevir kullanımı dekriminalize edildi – suç unsuru olmaktan çıkarıldı.

Hollanda’da kenevir ilk olarak 1953 yılında, suç unsuru haline geldi. 1972’de, Hollanda hükümeti, uyuşturucuları tehlikeli ve daha az tehlikeli olmak üzere iki kategoriye ayırdı; böylece esrar, daha az tehlikeli kategoride kendisine yer buldu. 1976’da ise coffeeshop denen dükkânlarda eğlence amaçlı kenevir satılmaya ve kullanılmaya başlandı.

Yapılan araştırma neydi?

Keneviri diğer maddelerden ayırmak. Yıl kaç? 1972.

1976’ya kadar ne mi oldu, kenevir eğlence mekânlarına satılmaya başladı, devlet bu
durumdan korktu ve durumu denetleyebilmeleri için kenevirin belli mekânlarda
satılmasına izin verdi.

2018 yılındayız ve kenevirin etkilerine dair birçok kaynağa erişim mümkün.

Bahsedilen bu araştırma nasıl bir araştırma olacak peki? Kültürel etkisini mi araştıracağız? Kıbrıs’ta yaşayan kişiler üstündeki tıbbi etkilerini mi ölçeceğiz?

Hapishanedeki uyuşturucu suçlularının durumunu değerlendirip mevcut sistemin onlara ve kendine yarayıp yaramadığını mı araştıracağız? Henüz KKTC’de böyle bir çalışma yapılmadı ve hapishanedeki durumun ne olduğu pek bilinmiyor. Biz bu çalışma için gerekli dilekçeyi Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’na verdik. Yakında verilen dilekçeyi de burada yayınlayacağız.

Eğer toplumun bu konu hakkındaki görüşleri araştırılacaksa, arkasındayım. Fakat şunu belirtmemde de fayda var: Bu ülkeye, gazinolar, bet ofisleri ve gece kulüpleri araştırma yapılarak mı işletilmeye açıldı?

Ekonomimize etkisi araştırılacaksa arkasındayım. Tabii; tıbbi, sosyal veya bağımlılık yapıcı özellikleri mi araştırılacak? E o zaten araştırıldı, daha da ileri noktalara gidersek, öyle bir araştırma yapabilmek için ülkede kenevir yasalarının esnetilmesi gereklidir ki kenevir kullanımının ve benzeri durumların takibi yapılabilsin, mevcut koşullarda kenevir bir tabu ve kullanıcılar bile kenevire dair gerçek düşüncelerini belirtmeyebilir.

Hollanda’nın sürekli kenevir konusuyla ilgili araştırmalar yayınladığı ve bu konuda bilgili oldukları doğrudur. Fakat yayınlanan o araştırmalar ve Hollanda sisteminin başarısı yasalarında basit bir bitki kullanımını suç unsuru haline getirmeyi bıraktıkları zaman kamuoyuna arz edildi.

 

Faiz Sucuoğlu: Ön çalışma yapılmalı

“Konunun çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Avrupa’da bazı ülkelerde Hint keneviri serbest ama bizim şartlarımız buna elverişli mi, ön çalışması, araştırması yapılması gerekiyor…”

“Bizim şartlarımız”, “araştırma”, “ön çalışma” kelimelerine dikkat edelim!

“Gerekli ön hazırlık yapılmadan alınabilecek bir karar, gençleri çok daha farklı bir duruma sokabilir.”

Çok daha farklı bir durum?

“Bu düşüncenin olgunlaştırılıp halka anlatılması lazımdır. Bilgilendirme, araştırma ve değerlendirme lazım. Kolay bir süreç değil. Suç oranını azaltıp azaltmayacağını da bilemeyiz.”

Suç oranından kasıt burada tam olarak nedir? Uyuşturucu suçu – tüketim, satış , ziraat, ithalat, trafik, şiddet… Ya da bunların hepsi mi?

Bir önceki yazımda başbakandan alıntıladığım üzere hapishanedeki kişilerin büyük bir kısmı uyuşturucu suçu- bunun içinde madde kullanımı ve tasarruf suçları da var zaten.

İki milletvekilinin de söyleminde bu kadar araştırma türevi kelime okuduktan sonra “aklınızdan nasıl bir araştırma geçiyor efendiler, lütfen daha net olabilir misin?” diye
sormak istiyorum!

Özellikle iki söylemde de sık sık görülen “gençleri daha farklı bir duruma sokma”
konusu…

Eski Sağlık Bakanımız Faiz Sucuoğlu, kenevir yasalarının gölgesinde büyüyen bonzai bağımlılarından haberdar değil sanırım.

Ayrıca, kendisi sağlık bakanıyken terminal (ölüm sürecindeki) hastaların acılarının azaltılması amacıyla “kannabis (kenevir) yağının” doktorlar denetiminde kullanılmasını yasallaştırılmıştı. Bu yasaların durumu ne?

​​

Sadece tıbbi kullanımdan yanasınız sanırım Sayın Sucuoğlu?

Kenevir ____ (burası boş çünkü kenevirden bahseden kişiler dekriminalizasyondan veya legalleşmeden bahsetmiyor, neden bahsettiğini bilen kişi az) ile ilgili yapılacak ciddi bir çalışma nedir?

Avrupa’daki şartlar nedir?

Mevcut düzenin zararlarından birçok yazımızda bahsettik.

O yüzden suçlar azalır kısmına hiç değinmiyorum bile.

Esas üzücü olan iki milletvekilinin yorumunun da tek faktörlü olmasıdır. İkisi de olası bir rahatlamaya karşı olumsuz değil ama güvenmiyorlar. İkisini de tamamen haksız bulmuyorum fakat mazeretlerinde samimi olduklarını da düşünmüyorum.

​​