“İyileşme kapitali” bireyin maddeyi kötüye kullanma evresinden kendini kurtarması, bu durumu sürdürmesi ve davranışsal değişiklikler yapması için gerekli olan iç ve dış kaynakları ifade eder. İyileşme kapitali, çeşitli unsurların kurtarılmasını destekleyebileceğini veya tehlikeye atabileceğini kabul eder; bunlar sosyal ağlar, fiziksel, insani, kültürel ve topluluk faktörlerini içerir. İyileşme kapitali, kişiden kişiye farklılık gösterir ve zamanla değişebilir.

İyileşme kapitali modeli, “madde kötü kullanımı/bağımlılık ve ruh sağlığı” servislerinde eylem planlarında sıkça başvurulan bir yöntemdir.

İyileşme kapitali dört bileşenden oluşmaktadır:

Sosyal Kapital

Her insanın ilişkilerinin sonucu olarak sahip olduğu kaynakların toplamı.

Bu, ait oldukları gruplara hem destek hem de yükümlülükleri içerir.

Aile, genellikle destek sağlayan bir faktör olarak görülse de, diğer aile üyelerine karşı olan taahhüt ve yükümlülükler sorun yaratabilmektedir.

Fiziksel Kapital

İstikrarlı bir iş veya konut gibi maddi varlıklar. Sağlıklı bir beslenme biçimine erişim, spor ve diğer fiziksel aktiviteler fiziksel kapitale katkıda bulunur.

İnsan Kapitali

Beceriler, yaşam memnuniyeti, hedefler, umutlar ve bireyin gelişmesini sağlayacak kişisel kaynaklar. İnsan kapitalinin kilit unsurları olan eğitimsel kazanımlar ve beceriler, iyileşme yolculuğunda gerekli olan problem çözme konusunda yardımcı olacaktır.

Kültürel Kapital

Toplumsal bütünleşmeyle ilgili değerler, inançlar ve tutumlar.

İyileşme kapitali, her birey için farklıdır ve zaman içinde değişir.

İyileşme kapitali aynı zamanda iyileşmeyi sağlamak için gereken desteğin yoğunluğunu ve süresini şekillendirmek için bir etkileşim olarak da kullanılabilir. Bu etkileşim, profesyonel tedavi ve tedavi sonrası iyileşme destek hizmetlerinin yoğunluğu ve süresi açısından bir kişinin ihtiyaç duyduğu bakımın yoğunluğunu veya seviyesini ölçmek için de kullanılabilir.